ofertao nasaktualnoscikontaktreferencjecertyfikaty
 Odpylacze - koncentratory pyłów

typu OKZ

 

        

Pobierz katalog w formacie PDF (932 kB)

 
ZASTOSOWANIE:
Odpylacze - koncentratory odśrodkowe typu "OKZ" stosuje się głównie do:

  • oczyszczania spalin z kotłów rusztowych i pyłowych
  • oczyszczania powietrza odciąganego z urządzeń do rozdrabniania, segregacji i transportu surowców mineralnych.
  • oczyszczania wstępnego gazów z metalurgicznych procesów ogniowych
  • oczyszczanie powietrza odciąganego z urządzeń do czyszczenia odlewów lub przygotowania mas formierskich.


Odpylane gazy powinny być neutralne pod względem chemicznym, a ich temperatura nie powinna przekraczać 673 K (400oC). W przypadku odpylania gazów wilgotnych temperatura ich powinna być wyższa od temperatury punktu rosy gazów, o co najmniej tyle, aby nie powstały warunki do kondensacji zawartych w gazach par na ściankach odpylacza.


BUDOWA:
Odpylacze - koncentratory odśrodkowe typu "OKZ" mają komorę 1, wewnątrz której jest zabudowana w zależności od wydajności, określona liczba modułów 2. Moduły składają się z części zawirowywującej żeliwnej 3 i z części walcowej stalowej 4. Pyły wytrącone w module odprowadzane są do leja zbiorczego 5.
Optymalna, maksymalna ilość modułów wchodzących w skład jednego odpylacza wynosi 50 szt. Optymalna, maksymalna ilość modułów w rzędzie wynosi 4 rzędy. Komora 1 jest wykonana z blachy stalowej wzmocnionej stalą profilowaną. Wszystkie połączenie ścian komory są gazoszczelne. W dolnej części komory znajduje się lej lub leje zbiorcze pyłu. Odprowadzanie pyłu z leja powinno odbywać się w sposób ciągły za pomocą szczelnych elementów, jak np. podajniki celkowe, podwójne migałki. Zalecane jest odprowadzanie pyłów z lei inżektorem pneumatycznym.
Moduły mogą być wyposażone w zawirowywacz z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego o podwyższonej odporności na ścieranie.

ZASADY DZIAŁANIA:
Zapylony gaz wpływa osiowo do zawirowywacza(czy). Na wlocie umieszczona jest nieruchoma kierownica. Gaz opływa rdzeń kierownicy a przepływając pomiędzy nachylonymi łopatkami zostaje zawirowany. W trakcie ruchu spiralnego wywołanego tym zawirowaniem ziarna pyłu przemieszczają się ku ściankom rury zewnętrznej i są odprowadzane przez pierścieniową szczelinę do leja zbiorczego. Oczyszczony gaz wypływa rurą wewnętrzną.

DANE TECHNICZNE:

Odpylacz jednostopniowy - OKZ / I st
Rys.1

 

j.m.

Odpylacz jednostopniowy

Wielkość ziarna μm 5-8 >10
Sprawność odpylania % 55 65
Opory przepływu gazu Pa 700 700
Ciężar jednego modułu kg 105 -
Ciężar 15 modułów kg 1400 -
Przepustowość jednego modułu wynosi ok. 0,9 m3/sOdpylacz jednostopniowy - OKZ / I st
Rys.2

 

j.m.

Odpylacz jednostopniowy

Wielkość ziarna μm 5-8 >10
Sprawność odpylania % 88 95
Opory przepływu gazu Pa 1400 1400
Ciężar jednego modułu kg 235 -
Ciężar 15 modułów kg 3100 -
Przepustowość jednego modułu wynosi ok. 0,9 m3/sPrzykłady odprowadzania pyłów z lei odpylacza.
Rys. 3 Przykład zamówienia:

1. Odpylacz OKZ ilość stopni/A x B np. OKZ - I st/4 x 2
- odpylacz I stopniowy, osiem modułów, wymiary 1600 x 800

2. Odpylacz OKZ ilość stopni / A x B np. OKZ - II st/5 x 3
- odpylacz II stopniowy, piętnaście modułów, wymiary 2000 x 1200